Súhlas so spracovaním osobných údajov

I. Zásady ochrany osobných údajov
Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Potvrdením a odoslaním údajov uvedeného formulára udeľujete súhlas spoločnosti Mate Bike SK s.r.o. , so sídlom Brezová 728/23A, Viničné, PSČ 90023 , Slovensko, IČO: 52821820 , (ďalej len „Správca“), aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ ) 2016/679 - GDPR (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

-meno a priezvisko

-telefónne číslo

-emailová adresa

Vaše osobné údaje poskytujete úplne dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. S uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas môžete vziať kedykoľvek späť a to:

-osobne na adrese prevádzky Správcu

-zaslaním kópie odvolania súhlasu na emailovú adresu
obchod@mbike.sk

-listom zaslaným na adresu prevádzky Správcu

Nutnou podmienkou pre prijatie príslušných krokov na strane Správcu je možnosť identifikácie vašej osoby. V prípade doručenia kópie odvolania súhlasu prostredníctvom emailovej komunikácie alebo doručením v papierovej podobe poštou bude správca považovať odvolanie súhlasu za platné iba v prípadoch, keď je zjavné, že bol podpis na dokumente opatrený overovacou doložkou.

Z akého dôvodu osobné údaje spracovávame?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom ponuky služieb.

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracovanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Uvedené údaje budú Správcom spracované a uchované po dobu 10 rokov od dátumu poskytnutia údajov záujemcom prostredníctvom formulárového záznamu na internetových stránkach Správcu. Právnym titulom pre spracovanie a uchovanie uvedených osobných údajov je tento výslovne udelený súhlas. Po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, budú uvedené osobné údaje zmazané a odstránené zo systémov aj z databázy a to vrátane ostatných oznámení podaných prostredníctvom.

II. Kto sa k údajom dostane?
Vaše dáta zostanú u nás a nebudú oznamované iným tretím stranám. Osobné údaje spracovávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť.
V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracovania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@mbike.sk
alebo zavolajte na tel. č. +421 905 546 189.

IV. Používanie súborov cookies
Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie len niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Firefox - https://support.mozilla.org/sk/kb/povoleni-zakazani-cookies

Safari - https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

Opera - https://help.opera.com/sk/latest/security-and-privacy/

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/sk-sk/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto podmienky sú účinné od 04.03.2024

Radi by ste si vybraný produkt
pred kúpou vyskúšali?

Neváhajte nás kontaktovať

obchod@mbike.sk